10 voor de overheid is een initiatief van Miranda Steenvoorden (opdrachtgever) en vier trainees van DisGover.

Als trainees van DisGover geloven we in een nieuwe overheid en ondersteunen we de overheid in deze sterk veranderende en dynamische samenleving. De sleutel tot een nieuwe overheid is volgens ons samenwerken, gebruik maken van elkaars kennis en ons netwerk delen. Binnen de overheid, maar zeker ook buiten de overheid.

Miranda Steenvoorden
Opdrachtgever
De ideale overheid is er voor haar inwoners. Vervult behoefte van inwoners, is innovatief en transparant én maakt gebruik van de kracht, kennis en kunde van de samenleving voor een schone, veilige en sociale leefomgeving. De ideale overheid is van iedereen!
Diana Alblas
Projectleider
De ideale overheid heeft oog voor en ​maakt gebruik ​van de kracht van mensen. Een overheid die kijkt hoe mensen met hun ambities aan de slag kunnen door samen te werken en kennis te delen. Kijken hoe het wel kan, i.p.v. welke onmogelijkheden er zijn.
Leontien Wapenaar
Projectlid
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Een overheid die faciliteert, samenwerkt en aansluit op de goede, nieuwe en innovatieve oplossingen vanuit de inwoner. Overheidsparticipatie bij burgerinitiatief in plaats van burgerparticipatie bij overheidsbeleid. Zo´n overheid krijgt van mij een 10.
Daphne Voulon
Projectlid
De ideale overheid staat dichtbij de samenleving. Bewoners krijgen de ruimte om met initiatieven te komen. Technologische vernieuwingen worden gezien als een kans om beter aan te sluiten op veranderingen in de samenleving. Daarnaast weet de overheid slimme samenwerkingen aan te gaan met bedrijven, uitvoeringsorganisaties en de eigen afdelingen.
Jeroen Blokker
Projectlid
Mijn ideale overheid is een toegankelijke overheid die tot slimme oplossingen komt door optimaal gebruik te maken van de kennis en ideeën in de samenleving. Een overheid die durft te experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe technologieën om burgers te informeren, raadplegen of (mee) te laten beslissen. Transparantie en betrouwbaarheid zijn daarbij sleutelwoorden. Mijn overheid laat zien wat zij doet en hoe zij tot besluiten komt. Zij durft fouten toe te geven en is bereid en in staat daarvan te leren.
Lieke Munsters
Projectlid
Mijn idee over de ideale overheid is er een zonder ‘te veel’ regels. De regels die een aantal jaren geleden bedacht zijn, kunnen inmiddels achterhaald zijn en alleen extra werk veroorzaken. Vernieuwing en deregulering zijn naar mijn idee de kernwoorden die slaan op het vormgeven van een vernieuwde ideale overheid.
Matthijs Hendriks
Projectlid
De ideale overheid is betrouwbaar, eenvoudig georganiseerd en maakt actief onderdeel uit van de maatschappij. Daarbij maakt de overheid goed gebruik van de kennis en expertise die in overvloed om haar heen aanwezig is. De ideale overheid is zelfbewust en verandert mee met haar omgeving.